Zvolte si typ nemovitosti

Nemovitosti v mé nabídce

Prodej, pozemek parcely, obec Brno, k.ú. Holásky, CP: 2588m2

2.685.000 ,-
Celkem 6 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Prodej, pozemek parcely, obec Brno, k.ú. Holásky, CP: 2588m2

2.685.000 ,-
Popis nemovitosti:

Ve výhradním zastoupení si Vám dovoluji nabídnout k prodeji pozemek parcely č, 2478 nacházející se v Brně, k.ú. Holásky o celkové ploše 2588m2.
Možnost využití parcely:

  • k.ú. Holásky p. č. 2478 o výměře 2588m2 – v územním plánu vedeno částečně jako BO plochy všeobecného bydlení jako SO – Smíšené plochy obchodu a služeb


Prohlídky neprovádíme, pozemky jsou volně přístupné, na pozemky se můžete zajet kdykoliv podívat.

Co říká územní plán?
BO plochy všeobecného bydlení 

  • slouží především bydlení(podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %,ve stab. plochách musí být zachován charakter stáv. staveb pro bydlení). 
  • pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu,požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel(tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzem. garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána,jak je výše požadováno 

Přípustné jsou:
stavby pro bydlení(včetně domů s peč.službou)a jako jejich součást(pokud 60% podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení)také:

- obchody,provozovny veř.stravování a nerušící provozovny služeb,které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území

- jednotlivá zařízení administrativy
*i jako monofunkční objekty:

- služebny městské policie

- jednotlivá zařízení pro církevní,kultur­ní,sociální,zdra­votnické,škol­ské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových

aktivit
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty(tj.bez ohledu na procent.skladbu funkcí umístěných v objektu – za podmínky,že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):

- obchody do velikosti 1000m2 prod.plochy za podmínky,že bude na povrchu umístěno max.50.% normou požadovaných park.míst a jejich provoz

(zásobování,frek­vence využívání obchodů)nenaruší obytnou pohodu v lokalitě

- provozovny veř.stravování za podmínky, že jejich provoz(zásobo­vání,doba provozu,frekvence využívání zařízení)nenaruší obytnou pohodu v lokalitě

- nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s prac.příleži­tostmi

- ubytovací zařízení za podmínky,že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti(200–300 m)mimo

veřejná prostranství

- stavby pro administrativu za podmínky,že jejich provoz)dopravní obsluha,parkování a frekvence návštěv)nenaruší obytnou pohodu v lokalitě

- zahradnictví za podmínky,že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě

SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB
Více z územního plánu viz přílohy foto.

 

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
23043
Operace:
Prodej
Plocha pozemku:
2588 m2
Umístění objektu:
Klidná část obce
Mapa:
Zobrazení mapy není u této nemovitosti povoleno