Zvolte si typ nemovitosti

Zajištění PENB

Zajistím průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) od kvalifikovaného specialisty

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí od 1. července 2015 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 též při pronájmu ucelené části (např. bytu). Ne vždy však průkaz potřebujete.

Stavebník, vlastník budovy nebo SVJ jsou zpravidla povinni zajistit zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti budovy, a to:

 • při výstavbě všech nových budov;
 • při užívání budov orgánem veřejné správy;
 • při užívání obytných domů nebo administrativních budov od 1. 7. 2015.

Úprava se nevztahuje na převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, nicméně bytové družstvo si musí energetický průkaz také nechat zpracovat, a to od ledna 2016.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny dokončené budovy (obálky budovy 25%), pro kterou byl zpracován.

PENB není vyžadován:

 • na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 vtažné plochy
 • na stavby pro rodinnou rekreaci
 • na památkově chráněné objekty
 • na budovy pro náboženské účely
 • na objekty, které nejsou zapsány v katastru s číslem popisným
 • pokud objekt přechází z jedné osoby na druhou formou dědictví, darování;
 • Přechodem práv z osoby na osobu (při převodu bytu bytového družstva na budoucího vlastníka)
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.
 • U objektů uvedených do provozu před rokem 1947 s písemným souhlasem kupujícího, že nepožaduje průkaz a objekt neprošel změnami na obálce budovy většími jak 25%.

Od 1.7.2015 musí prodávající zajistit energetický průkaz již k veřejné nabídce nemovitosti .

Pronajímáte svůj byt, sklad, kancelář, bytový či nebytový prostor? PENB je potřeba pokud:

 • Objekt se pronajímá jako ucelená budova;
 • Objekt je komerční nemovitost, která se pronajímá jako ucelená budova a vlastník ji sám neprovozuje;
 • Objekt je sklad a pronajímá se jinému provozovateli.

Od 1. ledna 2016 musí být PENB součástí každé nově uzavírané nájemní smlouvy předávané při uzavření nájemní smlouvy nájemci.

Co dělat pokud SVJ průkaz nemá vyhotovený?

Vyžadujte vyhotovení PENB u předsedy SVJ. Pokud to k ničemu nevede a vy se chcete vyvarovat sankce od SEI, musíte žádat PENB písemně a prokazatelně u SVJ. Tato výzva by měla obsahovat účel požadavku PENB, lhůtu do max. 14 dnů od výzvy dodat PENB v ověřené kopii a upozornění na povinnost SVJ nebo majitele, že je to v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Jestliže majitel PENB na základě první výzvy nezíská, odešlete druhou výzvu s termínem do 7 –10 dnů s tím, že se odkážete na první výzvu a upozorníte SVJ, že pokud PENB neobdrží, bude nucen toto postoupit SEI.

Za nedodržení této zákonné povinnosti hrozí majiteli bytového domu či SVJ pokuta až do výše 200 000 Kč a vypracování průkazu i posléze.

Sankce pro vlastníky a provozovatele budov U prodeje či pronájmu rodinného domu, komerční budovy se vlastník vystavuje sankci až do výše 100.000 Kč co by fyzická osoba, právnická osoba posléze až do výše 200.000 Kč.

Pokud se majitel nemovitosti výslovně vyhýbá splnění zákonem stanovené povinnosti dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií průkaz pro prodej či pronájem nemovitosti nechat vypracovat, vystavuje tímto celou transakci prodeje či pronájmu nemovitosti jistým problémům, které si tak nevědomky způsobí.

Potřebujete zajistit PENB k nemovitosti? Neváhejte mě kontaktovat.