Zvolte si typ nemovitosti

Nemovitosti v mé nabídce

Prodej, pozemek plochy čistého bydlení, v lokalitě Brno - Holásky, o výměře 1400m2

1 ,-
Celkem 3 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Prodej, pozemek plochy čistého bydlení, v lokalitě Brno - Holásky, o výměře 1400m2

1 ,-
Popis nemovitosti:

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek, vedený jako plochy čistého bydlení v okrajové lokalitě města Brna – Holásky.
Jedná se o pozemek o celkové ploše 1400m2 , číslo parcely 2289 – orná půda, zapsaný na listu vlastnictví číslo 687, pro katastrální území Holásky.

Investice do pozemků je zejména nyní, v době nejistoty, vyhledávanou cestou, jak ochránit peníze před inflací. Každý pozemek je unikátní a jeho cena dlouhodobě roste. Stabilní růst ceny umožňuje zhodnotit vložené finanční prostředky a zároveň zabránit jejich znehodnocení.


Co přesně říká územní plán města Brna?:

PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ

  • slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).
  • pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.


Přípustné jsou:

  • stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také
  • obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel předmětného území,
  • jednotlivá zařízení administrativy.


Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu – za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):

  • malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo veřejná prostranství,
  • nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území),
  • stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě.


Informace o znění územního plánu, byly čerpány z volně dostupných zdrojů, webových stránek města Brna.

Pro více informací kontaktujte paní Soňu Kloser Mančíkovou

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
23024
Operace:
Prodej
Plocha pozemku:
1400 m2
Umístění objektu:
Klidná část obce
Mapa:
Zobrazení mapy není u této nemovitosti povoleno