Zvolte si typ nemovitosti

Nemovitosti v mé nabídce

Prodej, pozemek určený dle platného ÚP k výstavbě objektu k bydlení, uliční šíře cca 13,2m,CP 605m2

2.100.000 ,-
Celkem 11 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Prodej, pozemek určený dle platného ÚP k výstavbě objektu k bydlení, uliční šíře cca 13,2m,CP 605m2

2.100.000 ,-
Nemovitost byla již prodána
Popis nemovitosti:

Přemýšlíte o stavbě domu v klidné a slunné lokalitě ? Nebo jen hledáte investici do pozemku s možností výstavby domu a prozatím by Vám stačila chatka se zahradou?

Mám pro vás stavební pozemek v Břeclavi – Poštorné, ulice Tovární kolonie, o rozloze 605 m2. Součástí pozemku je v tuto chvíli chatka s krbem a příslušenstvím o zastavěné ploše 22m2. Pozemek je rohový s možností přístupu ze dvou stran a jeho uliční šíře je příjemných přibližně 13,2m. Chatka je podsklepená, je napojena na elektřinu a na pozemku je rozvod vody, napojený na sdílenou studnu.
Zajímá Vás co zde přibližně lze postavit? ÚP umožnuje stavbu patrového domu, jehož přibližnou podobu si můžete prohlédnout na vedlejším pozemku , kde již stojí hrubá stavba domu.
Co říká Územní plán o BV – plochy bydlení?
HL. ÚČEL VYUŽITÍ: Plochy bydlení jsou vymezeny k zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, nerušený a bezp.pobyt a každ. rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veř.prostranství a obč.vybavení.

PŘÍP. VYUŽITÍ: Plochy bydlení zahrnují pozemky pro činnosti,stavby nebo zařízení,které zjevně souvisejí a jsou slučitelné s hl. účelem využití (např. pozemky byt. domů, rod. domů,související dopravní a tech. infrastruktury,po­zemky veř.prostranství).

PODM. VYUŽITÍ: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího obč. vybavení(včetně pozemků pro budovy obch. prodeje o výměře do 1000 m2). Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (například: rod. a bytové domy s možnou příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekr.zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, místní komunikace, pěší cesty, stavby pro maloobchod, služby, veř. stravování, ubytovací a soc. služby, řemeslnické provozy nerušící své okolí hlukem, emisemi a zvýšeným dopr.provozem na základě hyg.předpisů, zahradnictví, sport. zařízení, objekty pro dočas.ubytování, plochy parkování a odstavování, park. domy a garáže.) Pokud je nová stavba s obytnou funkcí umísťována v těsné návaznosti na stavbu v ploše výrobní nebo dopr. s provozem rušivým nad běžně přípustnou míru, musí být v rámci správ. řízení o umístění stavby a povolení stavby navržena taková opatření, aby neg.vlivy omezovala na míru přípustnou. Využití ploch BV je podmíněno vymezením dostat. prostoru pro pásy zeleně (min. šířka 2 m) podél komunikací v lokalitách nových byt. zástaveb.

NEPŘÍP. VYUŽITÍ: Činnosti, stavby nebo zařízení, které zjevně nesouvisejí nebo nejsou slučitelné s hl.účelem využití a které svojí kapacitou, prostor. uspořádáním nebo tech.řešením prokazatelně výrazně naruší kvalitu obytného prostředí nebo takové důsledky vyvolají druhotně .


Chopte se této příležitosti a vytvořte si svůj vlastní kousek ráje! Pro domluvení prohlídky mě neváhejte kontaktovat, ráda se s Vámi potkám, Vaše makléřka Soňa.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
24047
Operace:
Prodej
Rezervace:
Rezervováno
Nemovitost byla již prodána
Plocha pozemku:
605 m2
Umístění objektu:
Klidná část obce
Komunikace:
Neupravená
Je zobrazena přibližná poloha nemovitosti, adresa:
Břeclav, okres Břeclav