Zvolte si typ nemovitosti

Nemovitosti v mé nabídce

Prodej, pozemku určeného k výstavbě , Černá hora, pod Zámeckým vrchem, CP přibližně 1.192m2

2.550.000 ,-
Informace o ceně v RK
Celkem 6 fotografií, zobrazit všechny
Makléřka:
realitní makléř: Soňa Kloser Mančíková
Soňa Kloser Mančíková
telefon: +420724591943
sonamancikova1@gmail.com

Prodej, pozemku určeného k výstavbě , Černá hora, pod Zámeckým vrchem, CP přibližně 1.192m2

2.550.000 ,-
Informace o ceně v RK
Nemovitost byla již prodána
Popis nemovitosti:

Vysnili jste si pro svou rodinu nový rodinný dům s dobrou dostupností do Brna ?
Prvním nelehkým krokem bude určitě sehnat prostorný pozemek v příjemném prostředí ke zrealizování Vašeho plánu.

Právě pro Vás nyní nabízíme k prodeji pozemek určený k výstavbě rodinného domu v okrajové části městyse Černá hora o předpokládané ploše 1.102m2 a podílu na pozemku (odpovídající 1/4 a přibližně 90m2) , na kterém bude zřízena příjezdová komunikace k danému pozemku.

Co můžete v krátké době na tomto pozemku postavit?
Pro Vaši představu na vedlejších pozemcích již stojí dva patrové nízkoenergetické rodinné domy se zastavěnou plochou 64m2 a užitnou plochou 102m2. Součástí domu může být i terasa a garážové stání. Vizualizaci a schéma přikládám ve fotografiích.
V případě zájmu je možno využít služeb stavební firmy, která obě stavby realizovala (není nutností).

Pozemek se nachází v lokalitě po Zámeckým vrchem, která je dle územního plánu vyznačena jako plocha bydlení .
Textová část ÚP říká:
Plochy bydlení – B
Hlavní využití:
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením.
Přípustné využití:

 • pozemky rodinných a bytových domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky

veřejných prostranství

 • pozemky souvisejícího občanského vybavení
 • pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad)

Nepřípustné využití:

 • činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky vyvolávají

druhotně
Podmíněně přípustné využití:

 • pozemky dalších staveb a zařízení (např. zázemí ke stavbě hlavní, stavba pro podnikatelskou činnost

odpovídajících parametrů, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény) v případě, že nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše, vysílače mobilních operátorů (pouze na střechách domů).

 • podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD)
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
výšková regulace zástavby:
o stabilizované území

 • rodinné domy – max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví,
 • bytové domy – max. 4 nadzemní podlaží

o plochy změn – dle podmínek využití viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch
intenzita využití pozemků:

 • Podíl zeleně činí nejméně 40% z celkové plochy pozemku


Dle výkresové části plochy B8:
Obsluha území:

 • dopravní napojení ze stávající plochy bydlení
 • napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí,

Prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu:

 • výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví

Ochrana PUPFL:
plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa

Pro více informací volejte paní Soňu Kloser Mančíkovou.

Typ nemovitosti:
Pozemek
Číslo nemovitosti:
23037
Operace:
Prodej
Nemovitost byla již prodána
Plocha pozemku:
1192 m2
Umístění objektu:
Okraj obce
En. náročnost:
2 kWh/m2/rok
Je zobrazena tato GPS souřadnice:
49° 25' 5.718"N, 16° 35' 2.232"E